• ASOCIJACIJA POLJOPRIVREDNIKA

  U cilju prilagođavanja srpske poljoprivrede standardima EU, Asocijacija poljoprivrednika aktivno sarađuje sa organima EU u Srbiji, kao i sa sličnim organizacijama u zemljama u okruženju.

 • ASOCIJACIJA POLJOPRIVREDNIKA

  Aktivnosti Asocijacije su usmerene na definisanje problema u svim granama poljoprivredne proizvodnje, kao i na rešavanje tih problema kroz komunikaciju sa nadležnim institucijama na opštinskom, pokrajinskom i republičkom nivou.

 • ASOCIJACIJA POLJOPRIVREDNIKA

  Asocijacija zastupa interese poljoprivrednih proizvođača u individualnom sektoru, aktivno učestvuje u kreiranju agrarne politike, organizuje seminare, tribine i stručna savetovanja.

 • 1
 • 2
 • 3

Na Agro-farmi Cindel u Bajmoku održana je u subotu 13. avgusta 2016.godine, po šesti put manifestacija "Dan Farmera" u organizaciji Udruženja odgajivača svinja Bajmok. U sklopu manife

Opširnije

Uz pomoć Ministarstva poljoprivrede I zaštite životne sredine na 83. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu , u Hali 1a od 14.do 20. Maja 2016.godine biće održana Izložba proizvoda sa

Opširnije