• ASOCIJACIJA POLJOPRIVREDNIKA

  U cilju prilagođavanja srpske poljoprivrede standardima EU, Asocijacija poljoprivrednika aktivno sarađuje sa organima EU u Srbiji, kao i sa sličnim organizacijama u zemljama u okruženju.

 • ASOCIJACIJA POLJOPRIVREDNIKA

  Aktivnosti Asocijacije su usmerene na definisanje problema u svim granama poljoprivredne proizvodnje, kao i na rešavanje tih problema kroz komunikaciju sa nadležnim institucijama na opštinskom, pokrajinskom i republičkom nivou.

 • ASOCIJACIJA POLJOPRIVREDNIKA

  Asocijacija zastupa interese poljoprivrednih proizvođača u individualnom sektoru, aktivno učestvuje u kreiranju agrarne politike, organizuje seminare, tribine i stručna savetovanja.

 • 1
 • 2
 • 3

Udruženja poljoprivrednih proizvođača okupljenih u Asocijaciju poljoprivrednika i dalje zahteva izradu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji će definisati korišćenje poljoprivred

Opširnije

Tradicionalna 18. Futoška kupusijada održana je u petak i subotu 27. i 28. oktobra 2017. godine zajedno sa 8. Futoškim vašarom i festivalom Terra Madre Futog.
Futoška kupusijada već dugi niz godina n

Opširnije

Tradicionalna 18. Futoška kupusijada održaće se u petak i subotu 27. i 28. oktobra 2017. godine zajedno sa 8. Futoškim vašarom i festivalom Terra Madre Futog. Manifestacija prvog dana obuhvata aktivno

Opširnije